Создатели

Idea Danila Volkov
Cast Dmitrieva Alice
Kuybar Vasily
Astakhova Ira
Pirozhnikov Dima
Glagolev Vsevolod
DOP Yan Shevtsov
Edit Danila Volkov
Color Karih Uriy
Sound design Andzhanovskii Konstantin
Big thanks to Misha Mischenko for his music!

заказчик

Ресторан “Спасский”

Дата реализации